Priser

Hos Revidahl tilbyder vi blandt andet en pakkeløsning til mindre virksomheder til favorable priser, som inkluderer opfyldelse af den nye bogføringslov via digital løbende bogføring, momsregnskab, årsregnskab samt selvangivelse. Når man som kunde tager højde for sparet tid og besvær, mulighed for løbende rådgivning på et opdateret grundlag, samt sparede udgifter til software, så er det ofte den eneste rigtige løsning.

Som seriøs rådgiver giver vi altid en pris på baggrund af omfang, kompleksitet og forudsætninger om materialets stand, hvorfor vi tilbyder et gratis møde med henblik på vurdering af vort samarbejde. Hos Revidahl ønsker vi ikke at tilbyde løsninger, hvor du bare er et nummer i køen. Vi tilbyder derfor ikke urealistisk lave priser, hvor der ikke er plads til løbende korrespondance samt gennemgang af virksomhedens regnskab.